เอก-สุระเชษฐ์-Feat-ฝ้าย-New-Folder - เนื้อเพลงเนื้อเพลง เก็บไว้ที่เดิม